Medlemskontigent

Som vedtatt på årsmøtet, er kontigenten for 2020 uendret fra i fjor. Det skal altså betales kr. 350 for medlemskap i Velforeningen. Det er frivillig medlemskap, men vi blir svært takknemlig for alle som melder seg inn – det gir oss muligheten til å være en stemme for området vårt inn mot kommune og veimyndigheter, samt ta vare på boligfeltet vårt og sørge for et levende og godt miljø for alle. Som eksempel kan postkassestativet som ble nyinnkjøpt, malt og montert i fjor nevnes.

Betalingsinformasjon:

Kr. 350 per husstand

Kontonr: 3632.52.53546

Merkes: Adresse (F.eks Rylandshøgda 1)

Faktura

Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøtet ble denne gangen avholdt digitalt, i form av at årsmøtedokumentene ble lagt ut elektronisk i relevante kanaler for gjennomgang. Stemmeberettigede medlemmer fikk mulighet til å gi innspill samt stemme i mot styrets innstilling i de forskjellige sakene. Andre hadde mulighet til å komme med innspill. Ingen slike henvendelser ble mottatt. Vedlagt er protokoll fra årsmøtet.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke av Geir Ove Dalland og Linda Meyer som har gjort en super innsats i styret, og ønsker velkommen de nye styremedlemmene Stephen Ølmheim og Marion Louise Dale.

Årsmøteprotokoll 2020

Digitalt årsmøte 2020

Kjære alle venner og medlemmer av Rylandshøgda Velforening. Vi forholder oss til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene og velger derfor å avlyse fysisk årsmøte 16. april. Årsmøtet vil gjennomføres digitalt. Vedlagt finner du en skriftlig gjennomgang av årets saker med vedlegg. Saker som må vedtas, følges av en innstilling fra styret. Disse vil stemmeberettigede medlemmer få mulighet til å gi innspill/kommentarer/motforestillinger mot, senest 15.04.20 kl 23:59. Etter dette tidspunkt, vil styret anse innstillingene som vedtatte, og protokoll vil utformes og signeres i henhold til retningslinjer.

Med ønske om en så fin vår som mulig i disse tider, og god helse til dere alle,

Steffen Berland
På vegne av styret

Digitalt årsmøte 2020

Hold av datoen: Årsmøte 2020

16. april 2020 avholdes årets årsmøte. Hold gjerne av kvelden, slik at vi får så godt oppmøte som mulig. Vi ønsker mangfold av innspill, tanker og ideer – helt uforpliktende! Formell invitasjon kommer på flere arenaer når det nærmer seg. Følg med! 🙂

Nytt postkassestativ

Det er montert opp nytt postkassestativ ved innkjørselen til feltet. Dette er kjøpt for penger velforeningen får inn med de årlige kontigentene, og ingen trenger å betale noe ekstra for dette. Vi benytter anledningen til å minne folk på årets kontigent, men bemerker samtidig at medlemsskap er frivillig.

Alle postkasser fra de to gamle stativene på samme sted, er flyttet over på det nye. Dette har vi forsøkt å gjøre etter retningslinjene fra posten. Før vi sier oss helt ferdige med monteringen, skal det legges på avrettingsmasse på toppen av fundamentet for å forsterke ytterligere samt forbedre utseendet på støpen noe, og så legge grus/sand/singel over hele plassen for å planere. Forskalingen vil stå på frem til dette er gjort. De gamle stativene vil ved første anledning bli kjørt til Mjåtveit og kastes.

Stor takk til styremedlemmer og andre frivillige som har hjulpet til med monteringen!

Folkemøte om områdeplan

Meland kommune inviterer til folkemøte om områdeplanen for Rylandshøgda og omegn. Møtet skal haldast på Rossland Skule, den 05.06. Klokkeslettet er litt uklart, då kommunen i sin invitasjon skriv både 18:00 og 19:00 – men vi undersøker og følgjer opp med meir informasjon. Vi oppfordrar alle som har anledning til å møta opp slik at vi får sjansen til å påvirka planen på dei områda som er viktig for oss som bur her!

OMRÅDEPLAN siste utgave
« Eldre innlegg