Årsmøtet ble denne gangen avholdt digitalt, i form av at årsmøtedokumentene ble lagt ut elektronisk i relevante kanaler for gjennomgang. Stemmeberettigede medlemmer fikk mulighet til å gi innspill samt stemme i mot styrets innstilling i de forskjellige sakene. Andre hadde mulighet til å komme med innspill. Ingen slike henvendelser ble mottatt. Vedlagt er protokoll fra årsmøtet.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke av Geir Ove Dalland og Linda Meyer som har gjort en super innsats i styret, og ønsker velkommen de nye styremedlemmene Stephen Ølmheim og Marion Louise Dale.

Årsmøteprotokoll 2020