Som vedtatt på årsmøtet, er kontigenten for 2020 uendret fra i fjor. Det skal altså betales kr. 350 for medlemskap i Velforeningen. Det er frivillig medlemskap, men vi blir svært takknemlig for alle som melder seg inn – det gir oss muligheten til å være en stemme for området vårt inn mot kommune og veimyndigheter, samt ta vare på boligfeltet vårt og sørge for et levende og godt miljø for alle. Som eksempel kan postkassestativet som ble nyinnkjøpt, malt og montert i fjor nevnes.

Betalingsinformasjon:

Kr. 350 per husstand

Kontonr: 3632.52.53546

Merkes: Adresse (F.eks Rylandshøgda 1)

Faktura