Kjære alle venner og medlemmer av Rylandshøgda Velforening. Vi forholder oss til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene og velger derfor å avlyse fysisk årsmøte 16. april. Årsmøtet vil gjennomføres digitalt. Vedlagt finner du en skriftlig gjennomgang av årets saker med vedlegg. Saker som må vedtas, følges av en innstilling fra styret. Disse vil stemmeberettigede medlemmer få mulighet til å gi innspill/kommentarer/motforestillinger mot, senest 15.04.20 kl 23:59. Etter dette tidspunkt, vil styret anse innstillingene som vedtatte, og protokoll vil utformes og signeres i henhold til retningslinjer.

Med ønske om en så fin vår som mulig i disse tider, og god helse til dere alle,

Steffen Berland
På vegne av styret

Digitalt årsmøte 2020