Årsmøtet i velforeningen ble avholdt 26.03.2019.
Det ble blant annet valgt nytt styre. Fullstendig referat med vedlegg, finner du her. Møtereferat med vedlegg