Områdeplan
Det foreligger reguleringsplan/områdeplan for Rylandshøgda og omegn. Det vil være stor utvikling i området med utbedring og boligbygging. Planen ser du her

Lekeplass
Lekeplassen i byggefeltet er planlagt utbedret internt i velforeningen. Arbeidet påbegynnes på dugnad 07.05.19.