Historie
Rylandshøgda Velforeningen ble stiftet 20.04.1994.

Hva jobber velforeningen med?
Velforeningen jobber med diverse som angår boligområdet vårt. Eksempler på oppgaver som utføres, er å vedlikehold postkassestativ, sørge for trygge og oppdaterte lekeplasser, gi innspill til kommunen på reguleringsplan i området, utbedre sikkerhet mtp. trafikk og belysning og lignende. Styret kan også invitere til felles dugnad og andre felles arrangement.

Hvilket området dekker velforeningen?
Velforeningen hører naturlig nok til på Rylandshøgda, nord i Meland kommune. Velforeningen dekker byggefeltet, og inviterer også inn hus som ligger i naturlig tilknytning til dette. Dersom du tenker at du kunne hatt nytte og glede av å være med i vår velforening – ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!