Det er montert opp nytt postkassestativ ved innkjørselen til feltet. Dette er kjøpt for penger velforeningen får inn med de årlige kontigentene, og ingen trenger å betale noe ekstra for dette. Vi benytter anledningen til å minne folk på årets kontigent, men bemerker samtidig at medlemsskap er frivillig.

Alle postkasser fra de to gamle stativene på samme sted, er flyttet over på det nye. Dette har vi forsøkt å gjøre etter retningslinjene fra posten. Før vi sier oss helt ferdige med monteringen, skal det legges på avrettingsmasse på toppen av fundamentet for å forsterke ytterligere samt forbedre utseendet på støpen noe, og så legge grus/sand/singel over hele plassen for å planere. Forskalingen vil stå på frem til dette er gjort. De gamle stativene vil ved første anledning bli kjørt til Mjåtveit og kastes.

Stor takk til styremedlemmer og andre frivillige som har hjulpet til med monteringen!